Transparency International

Transparency International – nevládní nezisková organizace, mapuje korupci v ČR a přispívá k jejímu omezování.
MUŽI
X
ŽENY

Které pohlaví je více zkorumpované?
VÍCE VE VIDEU NÍŽE

Kolikrát se dá nakreslit graf?
(tak aby jste se neunudili k smrti)
Musíte to udělat tak, aby nikdo nepoznal, že se dívá na graf:)

Vždy
je způsob

jak zobrazit čísla…
Příručka pro práci s otevřenými daty.