Ceny SDGs

kampaň na propagaci cílů udržitelného rozvoje
Na globálních cílech se shodlo všech 193 členských států OSN. Společně tak přicházejí s globální dohodou do roku 2030 vymýtit světovou chudobu, odstranit nerovnost a úspěšně bojovat s klimatickými změnami.

Zadáním pro nás bylo seznámit českou veřejnost s SDGs a motivovat ji k aktivní účasti na Cenách SDGs. Přišli jsme s nápadem oslovit známé osobnosti a takto kampaň zrealizovali.

Česko mění svět

Ve spotu stojí za každým globálním cílem veřejně známá osobnost vybraná tak, aby byla aktivní v dané problematice.
Mimo známé tváře jsme do spotu zasadili veřejnost i bezdomovce Václava.

A přece se točí!

Vytvořili jsme web a barevnou interaktivní identitu založenou na vizuálu globálních cílů.

PROHLÉDNOUT WEB

KAMPAŇ

propagace SDGs

Produkčně jsme ve spolupráci s fotografem Petrem Hrickem zrealizovali portréty osobností s danými cíli. Vizuály jsme následně použili v digitální kampani.